علی آرین ( همکار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )پست الکترونیکی:ali_arian2005@yahoo.com
گروه آموزشی:زبان انگلیسی
رتبه:استادیار
دانشکده:ادبیات و زبانهای خارجی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی نمایشنامه دکتر فاستوس نوشته کریستوفر مارلو با رویکرد لاکانی از دیدگاه میل ، دیگری و سوداگری شیطانیهدایت رهنمون استاد راهنما
2"مرگ، سرخوردگی و انزوا" در داستان های "وداع با اسلحه، زنگها برای که به صدا در می آیند، در امتداد رودخانه به سمت درختها" اثر ارنست همینگوی با رویکرد روانکاویمیثم محمودی استاد راهنما
3خوانش تطبیقی امر متعالی در شعر والت ویتمن و جلال الدین محمد مولوینگار حیدری استاد راهنما
4هويت چندگونه پسا استعمار در رمانهاي " درياي پهناور سارگاسو اثر جين ريس و خانه اركيد اثر فيليس شاند آلفري " منصور اللهوردی ممقانی استاد راهنما
5مطالعه تطبیقی صوفیسم در موبی دیک اثر هرمان ملویل و منطق الطیر اثر عطارشادی منصوری سبزی استاد راهنما