میرحسن آذریپست الکترونیکی:mirhasan.azari@gmail.com
گروه آموزشی:ارتباطات
رتبه:مربی
دانشکده:علوم انسانی و تربیتی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مطالعه نحوه بازنمایی امدادگران در فیلم های مستند جمعیت هلال احمر ایران و تطبیق آن با تصویر ذهنی مردم از امدادگران (شهروندان 25 تا 45 سال ارومیه) مینا ماهوتی استاد راهنما
2مطالعه طولی میزان و علل تماشای شبکه های تلویزیونی ماهواره ای در شهر تبریزمحمد محمدنژاد شبلی استاد راهنما
3تحلیل محتوای مناظره های تلویزیونی انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران (1396)محدثه جعفری استاد راهنما
4تحلیل محتوای برنامه میانی جیوگی (گزیده منتخب فصل اول)لادن جمهری خامنه استاد راهنما
5بازنمایی کودتای ترکیه در برنامه Kompas در کانال سحر آذریمینا علاف بنام استاد راهنما
6مطالعه ی نحوه بازنمایی زنان درآگهی های پخش شده ازشبکه های سه تلویزیون جمهوری اسلامی وشبکهDترکیهپریسا عباسپور سلطان اباد استاد راهنما
7مطالعه نحوه استفاده از روزنامه نگاری سبک زندگی در وب سایت های خبری ایرانلیلا مطهری فرد استاد راهنما
8مطالعه نحوه بازنمایی قهرمان و ضدقهرمان در فیلم های به رنگ ارغوان- بادیگارد - به وقت شامداود سلیمان پورقشونی استاد راهنما