محمد آثار تمرپست الکترونیکی:m.asartamar@gmail.com
گروه آموزشی:علوم سیاسی
رتبه:استادیار
دانشکده:حقوق و الهیات و علوم سیاسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تاثير حادثه ١١ سپتامبر بر روابط سياسي و امنيت مرزي كانادا و امريكاارش اصل صباغیان حکم ابادی استاد راهنما
2بررسی گسترش گروه های سلفی در آسیای مرکزی و تاثیرات آن بر امنیت این منطقه(1991-2015)حسین علی اکبر لو استاد راهنما
3 احزاب ناسیونالیست کردی و امنیت ملی ترکیه(با تاکید بر حزب کارگران کردستان پ.ک.ک)علیرضا مصطفایی استاد راهنما
4بررسی علل حضور و دخالت سیاسی- نظامی روسیه در بحران سوریه( 2011-2015)فتحی زاده مهدی استاد راهنما
5روابط اسرائیل با کشورهای قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(2000-2015) بهرام شکوری استاد راهنما
6دیپلماسی نرم در سیاست خارجی دوران ریاست جمهوری باراک اوبا علیه جمهوری اسلامی ایران(2008-2016)مهدی اسماعیلی استاد راهنما
7فعالیت گروههای سلفی تکفیری در منطقه آسیای غربی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرانمهدی اسلامی استاد راهنما
8روابط اکراد ایران و عراق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرانمحمدرضا خسروی فر استاد راهنما
9 علل و زمینه های تقابل ایران و ترکیه در منازعات منطقه ای پس از انقلابهای عربی مهدی عباداله زاده استاد راهنما
10بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدیدمرتضی ارژنگ نیا استاد راهنما